Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 21 2014

mandarynka990
19:10
6780 c57a 390
Reposted frommaive maive
mandarynka990
19:01
mandarynka990
18:31
4915 3ab0 390
mandarynka990
18:22
mandarynka990
18:21
3783 1970 390

December 17 2014

mandarynka990
19:03
Jest bardzo cienka granica między przyjemnością, a bólem. To dwie strony tej samej monety, jedna nie istnieje bez drugiej.
— E L James – Pięćdziesiąt twarzy Greya
mandarynka990
18:54
Każdy człowiek jest jak Księżyc. Ma swoją drugą stronę, której nie pokazuje nikomu
— Mark Twain
mandarynka990
18:51
Zabijanie dla pokoju jest jak pieprzenie się dla cnoty.
— Stephen King – Serca Atlantydów
mandarynka990
18:50
Co jest najśmieszniejsze w ludziach: Zawsze myślą na odwrót: spieszy im się do dorosłości, a potem wzdychają za utraconym dzieciństwem. Tracą zdrowie by zdobyć pieniądze, potem tracą pieniądze by odzyskać zdrowie. Z troską myślą o przyszłości, zapominając o chwili obecnej i w ten sposób nie przeżywają ani teraźniejszości ani przyszłości. Żyją jakby nigdy nie mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy nie żyli.
— Paulo Coelho – Być jak płynąca rzeka

November 08 2014

mandarynka990
20:28
1572 48c7 390

October 17 2014

mandarynka990
22:27
2693 3dfd 390
mandarynka990
22:25
2473 bcc0
mandarynka990
22:23
2279 bc7f 390
mandarynka990
21:58
0774 ffa8 390

August 12 2014

mandarynka990
11:06
8336 e698 390

August 11 2014

mandarynka990
20:37
3804 3fdb 390

August 10 2014

mandarynka990
11:12
6513 fcb4
Reposted byZuruiloveher
mandarynka990
11:08
6434 375e 390
mandarynka990
11:08
6429 1e36 390
Reposted byZuruisusannapanda
mandarynka990
11:07
6394 22b6 390
Reposted byeatglitterrbloodstain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl